• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายชัยวัฒน์ คำมีสว่าง
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ