• ทำเนียบผู้บริหาร

นางปิยะพร พูลเพิ่ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

นายนพเก้า ศิริธนะ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายยุทธพงษ์ แก้วพามา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ฝ่ายวิชาการ

นายธนกฤต ต๊ะพรมมา

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ