ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากองทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม , พาณิชยกรรม , คหกรรม (ปกติ) และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาคหกรรม (ระบบทวิศึกษา/ภาคสมทบ) ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น หลากหลายวิชา และการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากองทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม , พาณิชยกรรม , คหกรรม (ปกติ) และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาคหกรรม (ระบบทวิศึกษา/ภาคสมทบ) ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น หลากหลายวิชา และการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ณ ห้องประชุมกันเกรา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ