ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา หน.งานหลักสูตรและการสอน ประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา หน.งานหลักสูตรและการสอน ประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ