ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายวิชัย แก้วรากมุข หน.งานกิจกรรม พร้อมด้วยนายเทพนิมิต เดชมณี นายกองค์การนักวิชาชีพฯ , คณะครูที่ปรึกษาชมรมฯ และสมาชิกชมรมวิชาชีพ ทุกแผนกวิชา จัดโครงการ ประกวดดนตรีโฟล์คซอง 'ต่อต้านยาเสพติด' ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายวิชัย แก้วรากมุข หน.งานกิจกรรม พร้อมด้วยนายเทพนิมิต เดชมณี นายกองค์การนักวิชาชีพฯ , คณะครูที่ปรึกษาชมรมฯ และสมาชิกชมรมวิชาชีพ ทุกแผนกวิชา จัดโครงการ ประกวดดนตรีโฟล์คซอง 'ต่อต้านยาเสพติด' ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ