ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายมังกร ชัยรัตน์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ , นางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง , นายยุทธศักดิ์ สุขกาย ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน , นายกิตติภรณ์ สินนุรักษ์กูล ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , นายชาญณรงค์ ศิริแสน ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และนายเจษฎาภรณ์ พันธ์พิพัฒน์ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายมังกร ชัยรัตน์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ , นางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง , นายยุทธศักดิ์ สุขกาย ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน , นายกิตติภรณ์ สินนุรักษ์กูล ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , นายชาญณรงค์ ศิริแสน ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และนายเจษฎาภรณ์ พันธ์พิพัฒน์ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ