วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานายสว่าง ทองชื่น #ครูผู้เกษียณอายุราชการ# ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สังกัดวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณจากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกิจกรรมงาน”เทิดศรัทธา กษิณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ” สืบสานอุดมการณ์ครูดี เชิดชูศักดิ์ศรีครูอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานายสว่าง ทองชื่น #ครูผู้เกษียณอายุราชการ# ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สังกัดวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณจากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกิจกรรมงาน”เทิดศรัทธา กษิณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ” สืบสานอุดมการณ์ครูดี เชิดชูศักดิ์ศรีครูอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ