ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายยุทธศักดิ์ สุขกาย ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ สิริแสน ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept โดยสถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายยุทธศักดิ์ สุขกาย ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ สิริแสน ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept โดยสถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ