ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ