ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล หน.แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กลิ่นหอม ครูแผนกวิชาคหกรรมฯ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารจากฟักทอง (กิจกรรมการเรียนรู้สังขยาฟักทอง) ผลผลิตพืชทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง จำนวน ๕๕ คน ในการนี้นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล หน.แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กลิ่นหอม ครูแผนกวิชาคหกรรมฯ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารจากฟักทอง (กิจกรรมการเรียนรู้สังขยาฟักทอง) ผลผลิตพืชทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง จำนวน ๕๕ คน ในการนี้นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ