ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัล สำหรับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดดนตรีโฟล์คซอง 'ต่อต้านยาเสพติด' ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัล สำหรับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดดนตรีโฟล์คซอง 'ต่อต้านยาเสพติด' ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑) ทีมชนะเลิศ ได้แก่ 'ทีมเมินๆ จบเพลง' สมาชิก นางสาว อรุณี มูลสวัสดิ์ ,นายพีรพัฒน์ สิ่งของ ,นายดุษฎี อวดร่าง ,นายเทพนิมิตร เดชมณี และนายอภิรักษ์ อ่อนน้อม ๒) ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ 'ทีม One Lady Two Man' สมาชิก นางสาวแพรวา วงศ์มา ,นายพงศกร มาเยอะ และนายทิพากร ศรีวงศ์พันธ์ ๓) ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ 'ทีม Mim' ได้แก่ นางสาวณนิชฌญา ทวีวุฒิ ในโอกาสนี้คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ