ร่วมการสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนและเเนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมการสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนและเเนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ