พิธี 'มุทิตา คารวะ' จากศิษย์ถึงครูผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธี 'มุทิตา คารวะ' จากศิษย์ถึงครูผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ครูสว่าง ทองชื่น ข้าราชการครู ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และครูอภิชาติ บุญผิว ข้าราชการครู ประจำแผนกวิชาช่างเชื่อม ในการนี้นายเทพนิมิตร เดชมณี นายกองค์การฯ เป็นผู้แทนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวแสดงมุทิตาจิต โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ