ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พบปะนักเรียนนักศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พบปะนักเรียนนักศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือกับนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าวฯ โดยผ่านช่องทางที่ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว ผ่านสื่อบุคคล ,สื่อสิ่งพิมพ์ ,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ ที่ทางวิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่ ตามสื่อที่ได้ระบุไว้ ในการนี้คณะครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชา ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางดังกล่าวฯ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ