'ธุรกิจกันเกราคาเฟ่' ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย บริหารงานโดยนางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางฐะปะนีย์ ดีแป้น หน. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล ครูที่ปรึกษา ทีมผู้ประกอบการ 'ธุรกิจกันเกราคาเฟ่' ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑.นางสาวรัชพร มาเยอะกุ นักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ๒.นางสาววัชรินทร์ ลามือ นักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ๓.นางสาวกัญญารัตน์ เถิดไทย นักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ๔.นางสาวสุจารี แยเบียง นักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ๕.นางสาวรุ่งอรุณ มาเยอะ นักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ๖.นางสาวนริศรา ไถชิง นักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินการเปิดให้บริการจำหน่าย ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ