การตรวจเช็คเครื่องแบบลูกเสือฯ กองลูกเสือวิสามัญฯ และนัดหมายเวลาทำกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางเพลินจิต วงศ์แก้ว หน.งานลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะครูผู้กำกับลูกเสือฯดำเนินการตรวจเช็คเครื่องแบบลูกเสือฯ กองลูกเสือวิสามัญฯ และนัดหมายเวลาทำกิจกรรม พร้อมเตรียมอุปกรณ์การเข้าค่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนทำกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ