นายไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ่ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันฯ อบรมและแจ้งข่าวสาร ให้กับนักเรียนนักศึกษา

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๕๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ่ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันฯ อบรมและแจ้งข่าวสาร ให้กับนักเรียนนักศึกษา และในโอกาสเดียวกันนี้ นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม หน.งานแนะแนว ได้มาประชาสัมพันธ์ การขอรับทุนการศึกษา 'อายิโนะโมะโต๊ะ' ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ