การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ (ภาคนอกเวลาราชการ) สาขางานก่อสร้าง รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ประจำสัปดาห์ ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย บริหารงานโดยนางปิยะพร พูลเพิ่ม มอบหมายให้แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดำเนินจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ (ภาคนอกเวลาราชการ) สาขางานก่อสร้าง รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ประจำสัปดาห์ ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ