นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันฯ อบรมและแจ้งข่าวสาร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

วันอังคาร ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๕๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันฯ อบรมและแจ้งข่าวสาร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ