จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ทวิศึกษา โรงเรียนบ้านเทอดไทย ระดับชั้น ม.๔ จำนวน ๓๔ คน

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ทวิศึกษา โรงเรียนบ้านเทอดไทย ระดับชั้น ม.๔ จำนวน ๓๔ คน รายวิชา ขนมไทยเบื้องต้น และ วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มอบหมายให้ครูกุลธวัช แสนคำปิง เป็นครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ