ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาอาหารฯ

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกุลธวัช แสนคำปิง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาอาหารฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย แผนกมัธยม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ