วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ โดยดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้งานวิจัยเรื่อง การสร้างหลักสูตรพัฒนากำลังคนทักษะใหม่รองรับการค้า CBEC ห่วงโซ่เย็น และยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ภายใต้โครงการย่อยงานวิจัยเรื่อง การสร้างห่วงโซ่คุณค่าข้ามแดน 'เขตเศรษฐกิจ เชียงของ 'กลุ่มธุรกิจ New S Curve โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรับรองการค้า CBEC ห่วงโซ่เย็น และยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และสำรวจ รวบรวม จัดฐานข้อมูลและนำข้อมูล ในรูปแบบของสารสนเทศ และเพื่อสร้างแรงงานสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร รับรอง CBEC และยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การนี้นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายมังกร ชัยรัตน์ หน.แผนกวิชาช่างยนต์ และนายวีระพงษ์ ชัยประหลาด หน.งานประกันคุณภาพสถานศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมแกรนด์ วีสต้า เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ