นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง หัวหน้างานความร่วมมือ เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจ นายแสงทวี ปัญสมคิด ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และนางสาวภัชราไชยะแสน นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ ๓

วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง หัวหน้างานความร่วมมือ เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจ นายแสงทวี ปัญสมคิด ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และนางสาวภัชราไชยะแสน นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ ๓ ในโอกาสที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ ๔ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรุงเทพมหานคร (รามคำแหง)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ