ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด 'สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Togetther Against Comuption)' ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด 'สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Togetther Against Comuption)' ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ