ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการการเรียนรู้ 'ตามรอยพระยุคลบาท' หัวข้อเรื่อง 'การเป็นพลเมืองดี สร้างคนไทย ใสสะอาด' โดยนางพัชรี อารยะกุล

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางภีรณิชย์ เตชะ ครูประจำแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ นำนักเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับปวช.ชั้นปีที่ ๑ (สมาชิกชมรม To Be Number One) ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการการเรียนรู้ 'ตามรอยพระยุคลบาท' หัวข้อเรื่อง 'การเป็นพลเมืองดี สร้างคนไทย ใสสะอาด' โดยนางพัชรี อารยะกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,หัวข้อเรื่อง 'พลเมืองดี

และศึกษาคำสอนของพ่อ' โดยดร.สมโภชน์ นพคุณ และการวิเคราะห์ 'พระบรมราโชวาท' โดยนางสาวศริญญา สิทธิ์เกษม วิทยากรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ