นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดบูธแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น รายวิชาเพ้นท์เล็บและทาสีเล็บด้วยเจล และรายวิชาการทำเทียนหอม ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดบูธแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น รายวิชาเพ้นท์เล็บและทาสีเล็บด้วยเจล และรายวิชาการทำเทียนหอม ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ นอกจากนั้นมีการจำหน่ายเครื่องดื่ม และขนมหัวเราะ ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ,เครื่องดื่ม ของศูนย์บ่มเพาะฯ,ผลิตภัณฑ์งานไม้ ของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และกล่องใส่ทิชชู่จากเศษผ้า ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. พร้อมกับรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ บริเวณสนามบินฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย (สนามบินเก่า) อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ