เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ผ่าน ระบบ Zoom Meeting โดยท่านเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กลิ่นหอม หัวหน้างานแนะแนวฯ ,นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา,นางสาวกชกร ธรรมริยา หัวหน้างานการเงิน และนางสาวดารุณี สุวรรณทา เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ผ่าน ระบบ Zoom Meeting โดยท่านเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ