ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โดยนางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รูปแบบนอกระบบมีชั้นเรียน (ภาคสมทบนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ