แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน,โรงเรียนมนตรีวิทยา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง และโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายอรรณพ รูปดี ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กลิ่นหอม หัวหน้างานแนะแนวฯ,นางรัชนีกุล วงศ์ษา ครูปรจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวศศิกานต์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน,โรงเรียนมนตรีวิทยา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง และโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ