นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจ คณะครู และนักศึกษา ผู้เข้าแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจ คณะครู และนักศึกษา ผู้เข้าแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ