นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ ๖ มาตรฐานเหรียญทองแดง

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โดยนางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ ๖ มาตรฐานเหรียญทองแดง ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ นายวิศิษฐ์ โสพล และนายอนุชาติ ยามี นักศึกษา ระดับปวส. ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยนายสุรศักดิ์ มูลยังกาย ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ครูผู้ควบคุม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ