นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจนักดนตรีไทย ประเภทซออู้ นายภูมิพัฒน์ ทำลึก นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจนักดนตรีไทย ประเภทซออู้ นายภูมิพัฒน์ ทำลึก นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยนางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้ควบคุม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ