นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจ ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น การตัดผมสุภาพบุรุษ ทรงรองทรงสูง โดยนายนิซิ หม่อโป๊ะกู่ นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และนายธนภัทร ความเพียร นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ เป็นนายแบบ

วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจ ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น การตัดผมสุภาพบุรุษ ทรงรองทรงสูง โดยนายนิซิ หม่อโป๊ะกู่ นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และนายธนภัทร ความเพียร นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ เป็นนายแบบ ควบคุมโดย นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูประจำสาขางานเสริมสวย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ