ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายเกรียงไกร อิ่นคำ ครูที่ปรึกษา อวท.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนายเทพนิมิต เดชมณี นายกองค์การฯ ปี ๖๗ ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ