ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ บูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ บูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ