ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนางยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการ ,นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน และนายกุลธวัช แสนคำปิง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าพบปะผู้บริหารโรงเรียนบ้านเทอดไทย เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา โดยความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กับโรงเรียนบ้านเทอดไทย ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนางยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการ ,นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน และนายกุลธวัช แสนคำปิง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าพบปะผู้บริหารโรงเรียนบ้านเทอดไทย เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา โดยความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กับโรงเรียนบ้านเทอดไทย ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ