ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายแสงทวี ปัญสมคิด หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายแสงทวี ปัญสมคิด หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค จากผู้แทนโรงพยาบาลเชียงรายราม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลท่าสาย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ