ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ เดินทางไปส่ง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ (ปวส.๒) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ เดินทางไปส่ง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ (ปวส.๒) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ