นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล ครูประจำแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพและโอกาสในการสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมการเรียนรู้การทำเต้าฮวยนมสดฟรุ้ตสลัด ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี และผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเวียง

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล ครูประจำแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพและโอกาสในการสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมการเรียนรู้การทำเต้าฮวยนมสดฟรุ้ตสลัด ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี และผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเวียง จำนวน ๕๕ คน โดยนายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ