ครูสาขางานเสริมสวย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ นำนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาเสริมสวยและตัดผมชาย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการเสริมสวย และตัดผมชายฟรี ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเวียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูสาขางานเสริมสวย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ นำนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาเสริมสวยและตัดผมชาย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการเสริมสวย และตัดผมชายฟรี ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเวียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ