ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศวิทยาลัยฯ =>   Download 

2. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ =>   Download 

3. เอกสารคุณลักษณะ =>   Download 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ