ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา สุใจยา พร้อมด้วยนาย ธนกฤต อินทฉิม ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ ๓๕ ลำดับการเรียนรู้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา สุใจยา พร้อมด้วยนาย ธนกฤต อินทฉิม ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ ๓๕ ลำดับการเรียนรู้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมพุฒิสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ