นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวกชกร ธรรมริยา หัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำประกาศเงินอุดหนุนคนพิการ และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารขอรับเงินอุดหนุนคนพิการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวกชกร ธรรมริยา หัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำประกาศเงินอุดหนุนคนพิการ และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารขอรับเงินอุดหนุนคนพิการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสีสุก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ