นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (สอจ.) ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด (สถานศึกษาภาครัฐ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (สอจ.) ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด (สถานศึกษาภาครัฐ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกันเกรา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ