นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธาน จุดธูป-เทียน ถวายพวงมาลัย และถวายเครื่องบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัย โดยพราหมณ์มงคล หมอกเหมย ให้เกียรติมาเป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวง หลังจากนั้นได้ทำพืธีเจิมเครื่องมือช่าง หนังสือ ตำรา ทำพิธีครอบครูช่าง เจิมครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ตามลำดับ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ลานเบื้องหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๑๙ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธาน จุดธูป-เทียน ถวายพวงมาลัย และถวายเครื่องบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัย โดยพราหมณ์มงคล หมอกเหมย ให้เกียรติมาเป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวง หลังจากนั้นได้ทำพืธีเจิมเครื่องมือช่าง หนังสือ ตำรา ทำพิธีครอบครูช่าง เจิมครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ตามลำดับ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ลานเบื้องหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ