นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยนายระพีพัฒน์ เรือนหล้า นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นผู้นำกล่าว 'คำบูชาครู' และนำกล่าวคำ'ปฏิญาณตน' หลังจากนั้นตัวแทนคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้ถือพาน แต่ละแผนกวิชา นำพานดอกไม้ธูป-เทียน มอบแด่ท่านประธาน ผู้บริหาร และคณะครู ตามลำดับ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ยกย่อง และเทิดทูน 'ครู' ในโอกาสวันไหว้ครู' ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยนายระพีพัฒน์ เรือนหล้า นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นผู้นำกล่าว 'คำบูชาครู' และนำกล่าวคำ'ปฏิญาณตน' หลังจากนั้นตัวแทนคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้ถือพาน แต่ละแผนกวิชา นำพานดอกไม้ธูป-เทียน มอบแด่ท่านประธาน ผู้บริหาร และคณะครู ตามลำดับ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ยกย่อง และเทิดทูน 'ครู' ในโอกาสวันไหว้ครู' ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ