นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล DVE -Data และแนวทางการปฏิบัติงานการนิเทศสำหรับครูนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล DVE -Data และแนวทางการปฏิบัติงานการนิเทศสำหรับครูนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ