ดร. ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๖)

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๖) โอกาสนี้นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวต้อนรับ ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ประธาน , คณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ,คณะครูสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (ภาครัฐ) และผู้มีเกียรติ คณะกรรมการการประเมินฯ ประกอบด้วย นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประธานกรรมการ ,นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รองประธานกรรมการ ,นายนปตรี อินเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ ,นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กรรมการ ,นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กรรมการ ,นางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง กรรมการ ,นางสาวจิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย กรรมการ ,นายอาวุธ จุมปา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า กรรมการ ,นายกมลชน ศรีวิลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง กรรมการ ,นายธนกฤต ต๊ะพรมมา ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กรรมการและเลขานุการ และนางฐะปะนีย์ ดีแป้น ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การนี้ ว่าที่ร้อยตรี สุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ,นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ,นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ,คณะครูสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (ภาครัฐ) และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมกันเกรา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ