วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โดยนางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นศูนย์จัดอบรม ๑ ใน ๖๘ วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวอาชีวศึกษา และเป็น ๑ ใน ๑๓๐ สถาบัน ที่เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม ท่านใดที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถติดตามเพจของโครงการ ฯ ได้ # เรียนดี มีความสุข#

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โดยนางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นศูนย์จัดอบรม ๑ ใน ๖๘ วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวอาชีวศึกษา และเป็น ๑ ใน ๑๓๐ สถาบัน ที่เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม ท่านใดที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถติดตามเพจของโครงการ ฯ ได้ # เรียนดี มีความสุข#

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ