นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ) พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ให้การต้อนรับ ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่เยี่ยมชม ให้ขวัญกำลังใจนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (ภาครัฐ) จำนวน ๘ แห่ง

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ) พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ให้การต้อนรับ ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่เยี่ยมชม ให้ขวัญกำลังใจนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (ภาครัฐ) จำนวน ๘ แห่ง ในการนำเสนอผลงาน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นำเสนอผลงาน ธุรกิจงานไม้ ,วิทยาลัยเทคนิคเทิง ผลงาน เส้นบุก'โรมาจิ' ,วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ผลงาน พุดดิ้ง 'ถั่วแระ' ,วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ผลงานพวงกุญแจ ' Only you' ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลงานศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ,วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ผลงาน 'กันเกรา คาเฟ่' ,วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ผลงาน เดอะพัก ขนมปังธัญพืช และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ผลงาน 'ปลาเปรี้ยว' โอกาสนี้ ผู้บริหาร ,คณะครู และนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับชมการจัดบูทนำเสนอผลงาน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย # เรียนดี มีความสุข #

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ